Bridgestone Code of Conduct - Hungarian
59/72

A Bridgestone integritása mindennapi munkánk sorántájékoztassa a felettesét, K: Ez a negyedéves beszámolási időszak utolsó hete. A főnököm azt akarja, hogy mindenképpen érjük el a megcélzott eredményeket ebben a negyedévben, ezért arra kért engem, hogy most írjak be egy, még nem végleges eladást, amely nem fog lezárulni a következő hétig. Szerintem ezzel senkinek sem ártunk. Tegyem meg, amire kér?V: Ne. A költségeket és a bevételeket a megfelelő időszakban kell nyilvántartásba venni. Az eladás még nem zárult le. Ez hamis tényállítás lenne, és csalásnak is minősülhet, ha egy korábbi időszakba illesztik be a tranzakciót. Beszéljen a Pénzügyi Osztállyal, ha van valamilyen kérdése a bevételek elszámolására vonatkozó szabályokról, mert ezek nagyon bonyolultak lehetnek.K: Megrendeltem egy szoftvert, és a felettesem azt kéri, hogy egy másik költségkategóriában tüntessem fel a költségeket, mert már túlléptük a szoftver-költségvetésünket. Mit tegyek?V: Emlékeztesse felettesét, hogy szándékosan senki sem tehet nem megfelelő bejegyzést a társaság könyveiben és nyilvántartásaiban. Ha felettese ragaszkodik követeléséhez, akkor beszéljen felettesének főnökével, a Jogi Osztállyal, a Belső Ellenőrzéssel vagy vegye fel a kapcsolatot a BridgeLine szolgáltatással.K: Láttam valamit, amelynek alapján azt hiszem, hogy az egyik munkatársam megváltoztatja a környezetvédelmi ellenőrzési jelentéseket. Mit kell tennem?Haladéktalanul V: telephely környezetvédelmi felelősét, a Belső Ellenőrzést, a Jogi Osztályt vagy a BridgeLine munkatársát, és mondja el a részleteket.Kérdések és válaszokA nyilvántartások és a pénzügyi jelentések sérthetetlenségeBelső ellenőrzések, auditálások, vizsgálatok és csalás

元のページ  ../index.html#59

このブックを見る