Bridgestone Code of Conduct - Hungarian
54/72

Munkájuk során a Bridgestone alkalmazottai megismerhetnek fontos, nem nyilvános információkat a Bridgestone Corporation-ról vagy más nyilvánosan működő vállalkozásokról, például egy márkakereskedésről, ügyfélről, vagy egy tervezett felvásárlásról. Jogi és etikai követelmények tiltják számunkra a következőket:• Befektetési döntések meghozatala ilyen bennfentes információk alapján („bennfentes kereskedelem”), és• Olyan információk megosztása másokkal, amelyeknek birtokában kihasználhatnák ezeket a bennfentes információkat („ötletadás”).A bennfentes kereskedelem és az ötletadás nagyon súlyos következményeket von maga után, és akár büntetőjogi és polgári felelősségre vonáshoz, a hírnév csorbulásához és bevételek elvesztéséhez is vezethet. Ha bármilyen kérdése felmerül, vegye fel a kapcsolatot a Jogi Osztállyal.• „Strukturált tranzakciókat” vagy „strukturált kifizetéseket” próbálnak keresni (ismétlődő tranzakciók vagy kifizetések olyan összegekben, amelyeknek az a célja, hogy elkerüljék a pénzintézetek jelentéstételi kötelezettségeit).• Szokatlan átutalások igénylése – például azt kérik, hogy egy másik jogi személyhez küldjék az átutalást, amelynek a jelek szerint semmiféle kapcsolata nincs a megállapodással.Ha a pénzmosásra utaló alábbi figyelmeztető jelek bármelyikét észleli valamelyik munkatársán, márkakereskedőn, leendő üzleti partneren vagy ügyfélen, vegye fel a kapcsolatot a Jogi Osztállyal vagy a Belső Ellenőrzéssel:A Bridgestone integritása mindennapi munkánk soránPénzmosásnak nevezzük azt az eljárást, amikor illegális tevékenységből megszerzett pénzeszközöket elrejtenek, vagy más módon úgy tüntetnek fel, mintha jogszerű módon szerezték volna meg őket. Bármilyen pénzmosási tevékenységben való részvétel szigorúan tilos.Ha arra gyanakszik, hogy valamelyik munkatársa, egy márkakereskedő vagy egy ügyfél belekeveredett pénzmosási tevékenységekbe, haladéktalanul értesítse a Jogi Osztályt vagy a Belső Ellenőrzést, vagy vegye fel a kapcsolatot a BridgeLine szolgáltatással.• Elektronikus átutalást kérnek egy olyan országba, ahol az adott természetes vagy jogi személynek nincs bejelentett címe, és amelynek az üggyel való jogszerű kapcsolatát nem lehet bizonyítani.• Megtagadják vagy elmulasztják teljes és pontos információk közlését a kifizetést teljesítő vagy fogadó társaságról vagy annak tulajdonosairól.PénzmosásBennfentes kereskedelemKÉRJEN SEGÍTSÉGET

元のページ  ../index.html#54

このブックを見る