Bridgestone Code of Conduct - Hungarian
52/72

A Bridgestone sikere és hitelessége a globális piacon pénzügyi és üzleti nyilvántartásainak pontosságától és hiánytalanságától függ. Ezenkívül a Bridgestone Corporation, nyilvánosan működő társaságként köteles rendszeresen nyilvánosságra hozni bizonyos fontos üzleti információkat. A pontos üzleti nyilvántartások biztosítják a bölcs üzleti döntések alapjait. A hiányos vagy pontatlan információk rossz döntésekhez vezetnek, emellett pénzügyi és jogi kockázatoknak tehetik ki a Bridgestone társaságot.Függetlenül attól, hogy jelenléti ívet, költségelszámolást, pénzügyi kimutatást, közzétételi nyilatkozatot, jelentéseket, minőségellenőrzési jegyzőkönyvet vagy más üzleti dokumentumot tölt ki, mindent tegyen meg annak érdekében, hogy minden egyes dokumentum, amelyet elkészít vagy áttekint, hiánytalan és pontos legyen.A Bridgestone integritása mindennapi munkánk sorántesztelési Soha ne engedélyezzen kifizetést a társaság pénzalapjaiból megfelelő dokumentáció nélkül, vagy ha tudja, hogy a kifizetés egészét vagy egy részét az igazoló dokumentumokban leírtaktól eltérő célra fogják felhasználni.Soha ne titkoljon el, ne módosítson és semmiféle más módon ne hamisítson meg társasági nyilvántartásokat. Kizárólag a vonatkozó törvények és a helyi nyilvántartás-kezelési irányelv szerint őrizzen meg és semmisítsen meg dokumentumokat.félrevezető bejegyzéseket tenni pénzügyi Tilos hamis vagy kimutatásokban, közzétételi nyilatkozatokban, vagy más üzleti dokumentumokban. Be kell tartani az általánosan elfogadott számviteli alapelveket. Semmilyen célra nem szabad létrehozni nyilvántartásba nem vett pénzalapokat, eszközöket vagy más, a könyvelésben nem szereplő számlát. Ha nem tudja biztosan, hogyan kell nyilvántartásba venni egy pénzügyi tranzakciót, ne találgasson. Kérjen segítséget a Pénzügyi, Számviteli, vagy Belső Ellenőrzési Osztály egyik vezetőjétől.A nyilvántartások, a közzétételek és a pénzügyi jelentések sérthetetlensége

元のページ  ../index.html#52

このブックを見る