Bridgestone Code of Conduct - Hungarian
44/72

A csekély értékű ajándékok és az üzletfelek közötti szerény udvariassági megnyilvánulások cseréje az üzletmenet általánosan elfogadott és gyakran pozitív részét képezik. Ez a gyakorlat azonban időnként összeférhetetlenséget idézhet elő, vagy a visszaélés látszatát keltheti. Mi, a Bridgestone munkatársai, nem engedhetjük meg, hogy az ajándékok és a reprezentációs juttatások váltása/elfogadása befolyásolja a mi vagy üzletfeleink független üzleti ítélőképességét, vagy hogy a befolyásolás látszatát keltse.Egyes ajándékok vagy a reprezentációs juttatások egyes formái elfogadhatóak lehetnek, de ehhez különleges felügyelet és jóváhagyás szükséges. Kérje ki felettesének útmutatását és írásbeli jóváhagyását:• Ha több alkalommal is ajándékokat és reprezentációs juttatásokat vált ugyanazzal a személlyel vagy társasággal.• Ha az adott hely irányelvei előírják a felettes jóváhagyását egyes ajándékok esetében.Az említett fontos alapelvek mellett feltétlenül tekintse át nagyon figyelmesen az ajándékokra és a reprezentációs juttatásokra vonatkozó helyi irányelvet, hogy tisztában legyen az Önre vonatkozó konkrét szabályokkal. Legyen előrelátó. Rendszeresen tájékoztassa az ajándékokra és a reprezentációs juttatásokra vonatkozó irányelvünkről a szállítókat, az ügyfeleket és azokat a társaságokat, amelyekkel üzleti tevékenységeket folytatunk. Különösen jó alkalom erre az a néhány hét, amely az ünnepnapokat vagy azokat az időszakokat megelőzi, amikor ajándékokat szoktak adni. Kérhet útmutatást felettesétől, a Jogi Osztály munkatársaitól, a Humán Erőforrás Osztálytól vagy a Belső Ellenőrzéstől.Soha ne felejtse el, hogy más társaságoknak is vannak irányelvei az ajándékokra és a reprezentációs juttatásokra vonatkozóan. Tartsa szem előtt ezeket az irányelveket, és kérdezzen rá ezekre, mielőtt felajánlana ajándékokat és reprezentációs juttatásokat.A Bridgestone integritása mindennapi munkánk soránA Bridgestone alkalmazottai nem adhatnak és nem fogadhatnak el olyan ajándékokat és reprezentációs juttatásokat, amelyek:• Illegálisak.• Készpénzben vagy készpénzt helyettesítő eszközökben valósulnak meg.• Amelyekért viszonzást várnak el.• Szexuális célzásokat rejtenek, vagy más módon nem helyénvalók.• Amelyeket kormánytisztviselőknek ajánlanak fel a Jogi Osztály előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.• Megsértenek valamely további korlátozó irányelvet, amely érvényben van az Ön részlegében vagy országában.Az alábbiakban ismertetünk néhány példát az általában elfogadható ajándékokra:• Egy doboz csokoládé vagy egy gyümölcskosár az ünnepnapok során.• Ésszerű étkezés egy helyi étteremben.• Csekély értékű promóciós tárgyak, például bögrék, tollak vagy a társaság emblémájával ellátott pólók.• Sportrendezvény vagy más hasonló rendezvény alkalomszerű felkeresése, ahol a belépőjegy ára az adott helyen érvényes irányelv alapján nem túlzottan magasAjándékok és reprezentációs jut-tatásokSOHA NEM ELFOGADHATÓÁLTALÁBAN ELFOGADHATÓ

元のページ  ../index.html#44

このブックを見る