Bridgestone Code of Conduct - Hungarian
36/72

A Bridgestone és ügyfelei már régóta élvezik a szállítókkal ápolt erős és tartós kapcsolatok előnyeit. Egyszerűen fogalmazva: nélkülük nem lehetünk sikeresek.A szállítók kiválasztása és kezelése során – a tanácsadókat, brókereket, ügynököket vagy vállalkozókat is ide számítva – ellenőrizni kell, hogy alkalmasak-e arra, hogy üzleti tevékenységeket folytassanak velünk. Sok ország törvényei tiltják, hogy ügyleteket bonyolítsunk le egyes korlátozott felekkel, vagy megkövetelhetnek bizonyos okmányokat vagy tanúsítványokat. Emellett a Bridgestone külön beszerzési irányelvekkel is rendelkezik, ilyen például a globális fenntartható beszerzési irányelv amely követelményeket határoz meg a szállítók működésére nézve.Válasszák azt a minősített szállítót, aki a legjobb,, figyelembe véve a minőséget, az árat, a szolgáltatást, a szállítást és a hírnevet. Mindig az érdemeik alapján válasszák ki a szállítókat, és kerüljék az összeférhetetlenséget, a nem helyénvaló ajándékokat és a reprezentációs juttatásokat, vagy bármely más részrehajlást, amely nem megfelelő módon befolyásolhatná a kiválasztási folyamatot vagy ennek látszatát kelthetné (további útmutatásért lásd a Kódex Ajándékok és reprezentációs juttatások című fejezetét). Soha ne fogadjon el fizetséget vagy más értéket, amellyel befolyásolni kívánják a szállítókkal kapcsolatos döntéseket. A versenytárgyalásokat tisztességes módon kell lefolytatni, és mindegyik szállítónak egyenlő esélyeket kell biztosítani a velünk folytatandó üzletért vívott versenyben. Ha kiválasztunk egy szállítót, a szerződés feltételei között konkrétan le kell írni a nyújtandó szolgáltatásokat, és minden más módon meg kell felelni a beszerzési irányelvek előírásainak.Ne felejtse el, hogy szállítóink hírneve és magatartása közvetlen hatást gyakorolhat társaságunkra. Csak olyan vállalatokkal szabad üzletelni, amelyek megfelelnek a törvényeknek, emellett megértik a törvényesség és az etikusság melletti elkötelezettségünket és ennek megfelelően tevékenykednek.A Bridgestone integritása a piaconAz a mód, ahogyan tevékenységeinket folytatjuk, ugyanolyan fontos, mint az, hogy melyek ezek a tevékenységek. A Bridgestone alkalmazottjaiként kötelesek vagyunk gondoskodni arról, hogy az ügyfeleinkkel folytatott minden ügylet becsületes, tisztességes és szakmailag megfelelő legyen.Az értékesítési megállapodások megkötése során ellenőrizni kell, hogy az ügyletet nem tiltják-e kereskedelmi vagy szankciókat alkalmazó törvények. Több ország törvényei előírják a tranzakciók lefolytatását bizonyos, korlátozások hatálya alá eső felekkel.terméktanúsítványok meglétét, vagy Mindig igazat kell mondanunk termékeink reklámozása során, és soha nem szabad hamis állításokat tennünk saját vagy versenytársaink ajánlatairól. Soha nem szabad költségeket felszámolnunk ügyfeleinknek olyan szolgáltatásokért vagy termékekért, amelyeket nem biztosítottunk, és nem szabad költségekbe sodornunk ügyfeleinket a saját gondatlanságunk vagy gyártási hibák miatt. Ha úgy véli, hogy az ügyféllel tisztességtelen módon bántak, akkor kötelessége ezt a helyzetet orvosolni.tiltják Az ügyfelekkel szembeni bánásmódA szállítókkal szembeni bánásmód

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る