Bridgestone Code of Conduct - Hungarian
18/72

A zaklatás tilalmaA Bridgestone nem tolerálja az erőszakoskodást és a zaklatást, ideértve (minden korlátozás nélkül) a szexuális zaklatást is. A zaklatás sokféle formában megvalósulhat, de általánosságban olyan nem kívánt magatartásként lehet meghatározni, amely megfélemlítő, ellenséges vagy durva munkakörnyezetet hoz létre, vagy amelynek az a célja vagy a hatása, hogy ésszerűtlen mértékben zavarja az egyén munkateljesítményét. A zaklatásnak nem feltétele a szándékosság. Helytelen magatartás lehet a viccelődés, a csínytevés, vagy akár egy bók is minősülhet zaklatásnak.A Bridgestone integritása a munkahelyenjelentik a Bridgestone • Beszéljen róla. Ha azt látja, hogy valaki zaklatja az egyik munkatársát, szólítsa fel, hogy azonnal hagyja abba. Ha nem engedelmeskedik, vegye fel valakivel a kapcsolatot a „Hova fordulhatok segítségért” (14. oldal).• Gondoljon arra, hogy szavai és tettei milyen hatást gyakorolnak másokra.• Kizárólag az érdemek alapján döntsön az alkalmazottak felvételéről, fejlődéséről és előléptetéséről.• Vegyen részt a foglalkoztatási és munkaügyi képzéseken, ismerje meg és tartsa be az adott helyen érvényes foglalkoztatási törvényeket.• Fogadja el munkatársainak nézeteit, akiknek élettapasztalatai eltérnek az Önéitől.legértékesebb Az alkalmazottak erőforrását. A siker érdekében mindig tisztelettel és méltósággal kell bánnunk egymássalA sokféleség erőforrást jelent a Bridgestone számára. A társaság alkalmazottainak különféle tapasztalatai, nézőpontjai és stílusai nem egyszerűen fontos versenyelőnyt biztosítanak számunkra a piacon, hanem ahhoz a gazdag munkakörnyezethez is hozzájárulnak, amelyben valamennyien tanulhatunk egymástól.Elköteleztük magunkat a befogadó jellegű kultúra fenntartása mellett, ahol örömmel fogadjuk és ünnepeljük a sokféleséget, és ezáltal a Bridgestone összes alkalmazottja számára lehetővé tesszük, hogy jól érezze magát.A hátrányos megkülönböztetés tilalma foglalkoztatással és a karrierfejlesztéssel A Bridgestone a kapcsolatos döntéseket az érdemekre építi. Elfogadjuk azt a fontos alapelvet, hogy mindenkit tisztességes bánásmód és egyenlő lehetőségek illetnek meg, az olyan tulajdonságokra épülő hátrányos megkülönböztetés nélkül mint faj, nemzetiség, bőrszín, nemzetiség, nem, nemi identitás, szexuális irányultság, életkor, nyelv, vallás, világnézet, társadalmi helyzet, fogyatékosság, vagy bármely más, a jog által védett osztály.Nem tűrjük el a hátrányos megkülönböztetést, a zaklatást, a tiszteletlen vagy az egyén méltóságát más módon megalázó viselkedést. Elköteleztük magunkat a hagyományosan hátrányos helyzetben lévő csoportokhoz tartozó egyének jogainak védelme és foglalkoztatási lehetőségeik kiterjesztése mellett.A tisztelet és a méltóság előmozdításaSokféleségMIT KELL TENNIE

元のページ  ../index.html#18

このブックを見る