Bridgestone Code of Conduct - Hungarian
12/72

A Kódexnek az a rendeltetése, hogy közös útmutatásokkal szolgáljon az összes Bridgestone alkalmazott számára világszerte. A Kódexben szereplő „alkalmazott” kifejezés az említett társaságok igazgatóira és tisztségviselőire is kiterjed.A Bridgestone vállalatok egyes esetekben rendelkezhetnek olyan helyi irányelvekkel, amelyeknek tartalma átfedi a Kódex tartalmát. Ha a helyi irányelv kevésbé korlátozó, mint a jelen Kódex, akkor a Kódexet kell alkalmazni.Ezenkívül – nagyon ritka esetekben – valamely ország helyi törvényei rendelkezéseinek végrehajtását. Amennyiben úgy véli, hogy ilyen esettel találkozott, kérje a Jogi Osztály munkatársainak segítségét.A Bridgestone integritása jelen Kódex egyes tilthatják A Bridgestone alkalmazottaiként valamennyien kötelesek vagyunk:• Feddhetetlenséget tanúsítani minden tettünkben.• Megismerni és követni a Magatartási Kódexet és az egyéb irányelveket, amelyek telephelyeinken érvényben Az alkalmazottak felelősségein kívül a menedzserek kötelesek:• Olyan környezetet létrehozni, amelyben a csapat tagjai nem érzik kényelmetlennek az etikai kérdések vagy aggályok felvetését és nyílt megbeszélését.társasági lehetnek.• Felvenni a kapcsolatot a BridgeLine szolgáltatással, vagy beszélni valakivel a „Hova fordulhatok segítségért” (14. oldal) alatt felsorolt személyek közül, a Kódex vagy más irányelv lehetséges megsértéséről vagy más etikai aggályról.• Gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak megértsék jelen Kódex fontosságát, és betartsák annak rendelkezéseit.• Mindig példamutatóan viselkedni.• Tevékenyen vezetni a társaság etikai és megfelelési programjait és részt venni azokban.A Kódex hatályaAz alkalmazottak és a menedzserek felelőssége

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る